...


1395-06-14

لذت فیزیک با انجام آزمایش

...

برگزاری همایش معلمان فیزیک شهرستان های تهران در پردیس شهید مفتح سال 1393 - تهران - شهر ری - شهید مفتح

 

همایش معلمان فیزیک در پردیس شهید مفتح

روز یکشنبه 1393/3/11 همایش معلمان فیزیک شهرستان های تهران، با حضور آقای دکتر بیغمی، سرپرست محترم پردیس شهید مفتح شهر ری، آقای دکتر اسفندیار معتمدی، رئیس اتحادیه فیزیک کشور، خانم دکتر بهرامی، رئیس انجمن علمی معلمان فیزیک شهرستان های تهران، در سالن شهید باهنر پردیس شهید مفتح شهر ری، برگزار شد.

پیش از شروع همایش آقای شاهرخ لقایی برای حاضرانی که زوتر رسیده بودند آزمایش هایی را انجام دادند و فیلم های خاصی که خود در زمینه آزمایش ساخته بودند به نمایش در آوردند سپس مراسم همایش توسط خانم دکتر بهرامی، رئیس انجمن علمی معلمان فیزیک شهرستان های تهران، آغاز شد وی گفت هدف از این همایش هماهنگی بین معلمان فیزیک و انجام آزمایش های مختلف و مرتبط به درس فیزیک بیان نمودند، با تشکیل کارگاه های مختلف که از قبل پیش بینی شده است، انجام می گیرد. همچنین از همکاری و هماهنگی آقای دکتر بیغمی، سرپرست محترم پردیس و همکاران ایشان قدردانی نمودند.

پس از آن، آقای دکتر بیغمی، سرپرست محترم پردیس شهید مفتح شهر ری، ضمن خوش آمد گویی، حضار را عالمان علم خطاب نمودند و از اینکه پردیس شهید مفتح را به عنوان میزبان همایش فیزیک انتخاب نموده اند را به فال نیک گرفتند و با بیان ابیاتی از سعدی ارتباط بین ادبیات فارسی و فیزیک را عنوان کردند.

در ادامه آقای مهندس فریپور، کارشناس شرکت فن آموز، معلمان فیزیک را بیش از پیش با معرفی شرکت فن آموز و برنامه های آن شرکت در تلویزیون و سایت مربوطه آشنا نمودند، همچنین ایشان آزمایش های مختلف با وسایل مربوطه انجام دادند که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

بعدازظهر آن روز با تشکیل سه کارگاه تخصصی با عنوان های مختلف علمی فیزیک تا ساعت 16 با انجام آزمایش های مختلف و تبادل نظر معلمان فیزیک و استادان مربوطه ادامه یافت.  

 

در بخش بعد از ظهر سه کارگاه‏ به صورت موازی برگزار شد. برنامه کارگاه ها به صورت زیر بود:

- کارگاه تولید محتوای الکترونیک خانم دکتر بهرامی

- کارگاه روش های یاددهی- یادگیری توسط خانم دکتر جلیلی

- کارگاه آزمایش های الکتریسیته توسط آقای حیدری فرد

-کارگاه آزمایش های ساده و جذاب توسط آقای شاهرخ لقایی

*هزینه شرکت در این همایش یک روزه 20000 تومان بود. 

* ثبت نام از طریق سایت انجام شد و مهلت آن تا تاریخ  93/3/5 بود.
*به افراد شرکت کننده گواهی حضور اعطاء شد

آمار بازدید کنندگانامروز 57


کل 146,608