...

اخبار جدید

وبینار علمی آموزشی و انتخابات انجمن
دومین همایش ملی آموزش فیزیک
پیام استاد اسفندیار معتمدی رئیس محترم انجمن به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی 1398-1399
 نشست شورای نمایندگان عادی اتحادیه انجمن های عامفا. شهرستان های تهران - شهریار ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
گزارش هشتمین همایش ملی نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
پیام جناب آقای دکتر حسینی سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش به هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - مدرسه دارالفنون- 13 تیر ماه 1398
الگوی نگارش مقاله در هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
تغییر زمان و تخفیف در برگزاری هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
برگزاری چهارمین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش روز پنج شنبه یکم آذر سال 1397 در سالن ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران

آمار بازدید کنندگانامروز 13


کل 118,410