...


1398-03-19

تغییر زمان و تخفیف در برگزاری هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

...

تغییر زمان برگزاری و کاهش هزینه شرکت درهشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی در مدرسه دارالفنون تهران - 1398/03/13

به اطلاع فرهنگیان و دانشجو معلمان محترم متقاضی شرکت در هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی می رساند، 

با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام امتحانات خرداد ماه دانشجویان و تصحیح اوراق امتحانی همکاران فرهنگی، تقاضاهای مکرر شرکت کنندگان در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله،  در جلسه کمیته علمی مطرح گردید و با موافقت شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران و سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی (مدرسه دارالفنون) تصمیمات زیر جهت رفاه حال شرکت کنندگان محترم اتخاذ گردید.

  • زمان برگزاری هشتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی  به روز پنج شنبه 13 تیرماه 1398موکول گردید.

  • آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله تا 31 خردادماه 1398 تمدید گردید.

  • با توجه به همکاری و حمایت دانشگاه فرهنگیان از همایش مقرر گردید شرکت دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان  در همایش رایگان وبدون اخذ حق ثبت نام صورت پذیرد.

  • نظر به اینکه انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان های تهران یکی از متولیان برگزاری هشتمین همایش است، لذا شرکت کلیه اعضای انجمن مذکور نیز رایگان صورت می پذیرد.

  • با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و جهت رفاه حال شرکت کنندگان عضو سایر انجمن های استان های کشور، مقرر گردید، برای "ثبت نام گروهی بالای 5 نفری" از همه استان های کشور هزینه شرکت در کنفرانس نیم بها محاسبه گردد.

آمار بازدید کنندگانامروز 45


کل 146,596